Next Post

Jak Naprawić Połączenie Pulpitu Zdalnego Przestało Działać

Możesz otrzymać komunikat o błędzie z informacją, że Podłączanie pulpitu zdalnego przestało działać. Przypadkowo w tym miejscu jest kilka sposobów rozwiązania tego niesamowitego problemu, który omówimy nieco później. Kliknij prawym przyciskiem myszy Ten komputer > Właściwości. Wybierz okno systemowe “Zdalne w Ustawieniach”. Kliknij polecenie „Remote” we „Właściwościach systemu” i „Zezwalaj na określanie połączeń zdalnych z […]

Related Post

Tips For Fixing Error 3113 When Collecting Stamps

If you are getting crop buffer error 3113, today’s guide will help you. check To see if our life services are working; We look at things as a whole. 1) Will most of the changes made to our main database eventually propagate to our standby database? 2) Do these changes apply to our standby database? […]

The Easiest Way To Fix Internet Explorer 9 Cannot Open A New Window

Last week, some readers reported that Internet Explorer 9 was unable to open a new window. How do I repair Internet Explorer 9? Exit including from programs, Explorer internet.Press the Windows logo key + R to open the Run window.Enter inetcpl.The Options dialog box will appear.Select the “Advanced” tab.Under “Reset Internet settings select explorer” “Reset”. […]

Troubleshooting Tips For Replacing Protected File System Dlls

Over the past few days, a number of users have reported that they have encountered a replacement of the protected file system dll. More information. Windows File Protection (WFP) prevents programs from updating important Windows system files. Programs should not overwrite these files because they are used by the operating system and other programs. Protecting […]